GIÁ NIÊM YẾT

Home / GIÁ NIÊM YẾT

CƠ BẢN

VNĐ 0
 • Tư Vấn Chất Liệu
 • Tư Vấn Dự Toán
 • Tư Vấn Kiểu Dáng
 • Tư Vấn Giải Pháp
 • Thi Công Lắp Đặt
See Details

TIÊU CHUẨN

VNĐ 0
 • Tư Vấn Chất Liệu
 • Tư Vấn Dự Toán
 • Tư Vấn Kiểu Dáng
 • Tư Vấn Giải Pháp
 • Thi Công Lắp Đặt
See Details

TRỌN GÓI

VNĐ NHU CẦU
 • Tư Vấn Chất Liệu
 • Tư Vấn Dự Toán
 • Tư Vấn Kiểu Dáng
 • Tư Vấn Giải Pháp
 • Thi Công Lắp Đặt
See Details

THIẾT KẾ

VNĐ BÁO GIÁ
 • Tư Vấn Chất Liệu
 • Tư Vấn Dự Toán
 • Tư Vấn Kiểu Dáng
 • Tư Vấn Giải Pháp
 • Thi Công Lắp Đặt
See Details

Basic

$ 250
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Full Service

$ 1999
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Standard

$ 525
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Individual

$ 3500
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Basic

$ 250
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Standard

$ 525
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Full Service

$ 1999
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Individual

$ 3500
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Basic

$ 250
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Full Service

$ 1999
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Standard

$ 525
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details

Individual

$ 3500
 • Interior Renovation
 • Design and Build
 • Tiling and Painting
 • Paver Walkways
 • Household Repairs
See Details